14/3/10

Visita a VIVEIROS DENOY

0 comentarios

Aquí os dejo el post relacionado con la visita realizada por nuestra clase a viveiros denoy en Arzúa.

DENOY

10/3/10

TESOIRA NEUMÁTICA

0 comentariosA continuación mostrovos un video donde se ve a vantaxa que supón utilizar unha carretilla elevadora móvil para a poda alta, usando unha podadora neumática, gracias a esto conseguimos uns rendementos que non seríamos capaces de conseguir con outros métodos de poda.
Podadora neumática. Podadora Felco diseñada para traballos de poda prolongados e intensivos en madeiras duras. Non se necesita forza muscular, posto que toda a foerza necesaria e suministrada por un compresor.
Gran potencia de corte gracias a un pistón dobre. Esta podadora coenta con dos sistemas de seguridade, unha activa, que consiste nunha anilla que rodea o corpo cilíndrico e cando esta se afloxa bloquea a apertura da folla e unha pasisva que consiste nun trinquete que manten a folla cerrada cando non se usa.


descepellonado

0 comentarios

DESCEPELLONADO

Na visita que fixemos pudimos ver as labores de descepellonado feitas por horvisahouse nunha finca próxima a Arzua . Para facer esta labor a empresa contaba cunha máquina provista dunha coitela que era a encargada de facer os cortes e levantar a planta. Os operarios tiñan unha especie de sacos e de mayas que servian para suxeitar a terra das raices. Esta técnica so se utiliza para especies de gran valor e tamaño.
9/3/10

PODA EN ALTURA

0 comentarios

PODA COA AXUDA DE ARNESES
A poda en altura de grandes árbores, mediante sistemas de trepa con arnes, sirve para acceder con máxima seguridade a calquer punto dunha árbore e poder realizar:

* Traballos de limpeza e aclareo da copa.
* Reducción de copa.
* Poda de formación
* Rexuvecemento de copa de árbores vellos.
* Aplicación de tratamentos.

Con este metodo de traballo podemos realizar correctas podas sin ter que utilizar grúas nin maquinaria pesada, pois esto a maior parte do tempo non se pode utilizar poste que granden árbores que temos nos interiores dos xardíns non soen ter acceso a maquinaria, e por outro lado danamos o xardín o introducir maquinaria pesada.

Esta técnica debese utilizar cando atopamos árbores que presentan pudrición, ou unha inclinación excesiva ou esten secos, e no caso de estar en parques ou xardín pÚblicos debemos realizar unha TALA CONTROLADA, pa evitar accidentes innecesarios, esta tala consiste en ir descendendo o árbol a anacos mediante cordas.

6/3/10

VISITA A VIVEIROS DENOY

0 comentarios

Hola¡

Aínda que cun pouco de retraso, vouvos a falar da visita que fixemos a viveiros Denoy o pasado día 2 de febreiro.

Este viveiro, situado no concello de Arzúa, está especializado na producción de tres especies: camelia (Camelia japonica), rhododendro (Rhododendron sp.) e azalea (Azalea japonica). De entre estas tres especies, a maior parte corresponde á camelia, o que fai que viveiros Denoy sexa unha empresa punteira nesta producción a nivel europeo.

Como guía tivemos a un técnico da propia empresa, que nos amosou a maior parte das instalacións, así como todas as fases polas que pasan as plantas (fundamentalmente de camelia) antes de ser comercializadas. A superficie total do viveiro é dunhas 70 ha., dentro das cales se distribúe toda unha rede, máis ou menos ordeada, de naves, camiños principais, camiños secundarios, almacéns, etc.

A primeira parada da visita foi nunha nave, próxima á entrada da finca, na que estaba disposta planta de camelia preparada para comercializar. O transporte, tanto da planta que sae da empresa para comercializar (exceptuando plantas moi grandes), como as que pasan dunhas naves a outras dentro do propio recinto, faise mediante carrys. Aquí poidemos ver a máquina que empregaban para embalar os carrys antes de cargalos no camión (en cada camión collen apróximadamente uns 43 carrys).

Para que a planta de camelia sexa "apta" para a súa venta, téntanse acadar unha serie de características :

  • Un único pé de planta por maceta.
  • Que o colo da raíz se atope o máis baixo posible.
  • Un mínimo de 5 botóns florais para as plantas dispostas en macetas de 1,5 l., e de 8 para aquelas que están dispostas en macetas de 3 l.
Cerca desta nave había un estanque no que se recollía a auga da choiva, así como o excedente da rega, toda ela empregada para a súa posterior utilización na rega da planta en todo o viveiro.

A seguinte parada foi nun pequeno alpendre no que aparte de ter algún tractor e diversos apeiros, habían dúas máquinas arrancadoras de planta coas que se extraían os exemplares dispostos nos campos de plantación.

A visita continuou por algún dos demáis invernadoiros nos que estaba disposta a planta de camelia durante as súas distintas fases de desenrolo. A superficie dalgún destes invernadoiros era de 1 ha.

O sistema de reproducción empregado é o do esgallado a partir de plantas nai específicamente seleccionadas. Os esgallos, despóis de ser sometidos a un tratamento con hormonas durante unhas 24 horas, introdúcense en bandexas de alveolos, nas que previamente se dispuxeron unhas pequenas porcións compactadas de sustrato, que o viveiro compra xa feitas, as cales lle proporcionan á planta a auga e os nutrintes que esta precisa nesta fase. Neste invernadoiro o mantemento da humidade realizase mediante un sistema fog system. Para garantir unha temperatura adecuada, o invernadoiro tiña unha instalación de calefacción composta por 4 caldeiras de gasoil. O enraizamento dos esgallos conséguese, apróximadamente, transcorridos dous meses. Despóis, no mes de febreiro, transplantaránse ós contedores de 0,5 l. Transcorrido un ano, a planta non comercializada pásase a macetas de entre 1 e 3 l. Posteriormente, é preciso levar a cabo, sobre éstas últimas, un mantemento que consistirá, fundamentalmente, en labores de poda e abonado.

No caso dos rhododendros, a plantación facíase en macetas de 2 l. para logo transplantalos ás parcelas de campo donde se acadarán mellores desenrolos.

Un tema de moita importancia é o da protección fronte as pragas e as enfermidades. A camelia soe verse afectada por Phytoptera, enfermidade de tipo fúnxico, que require cuarentena. Para evitar este tipo de problemas, tense un especial control no grao de humidade das instalacións, e lévanse a cabo tratamentos fitosanitarios cada mes. Un problema deste tipo implicaría un forte revés para a empresa, pois ante o risco de contaxio a plantas de outros países, deteríase temporalmente a comercialización de planta no viveiro.

A xeito de resumo, aquí vos deixo unhas cuantas fotos da visita:Un saúdo.

5/3/10

Cómo transplantar

0 comentarios


Boas, buscando información para colgar no blog, atopei un vídeo no que nos explica cómo se debe realizar un transplante de planta en envase. Ademais deste vídeo, teñen outros moi interesantes sobre a poda de frutais, ferramentas para a poda, tipos de bulbos, etc. O enlace é http://www.videos.miarevista.es/


Fonte: http://www.videos.miarevista.es/

4/3/10

A camelia patrimonio cultural de Galicia

0 comentarios

A camelia, orixinaria de oriente foi introducida en Europa, chegando a Galicia, ata converterse en a maior produción ornamental de Galicia. Nun principio a camelia so estaba presente nos pazos señorais, con alto poder adquisitivo. Pero a partir do seculo XIX o seu cultivo foise xeneralizando, debido a que as condicións climáticas e de solo de Galicia son idóneas para o seu cultivo.agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG


No video fálonos da importancia da camelia en Galicia e dows estudios que se fixeron na E. F. do Areeiro, como o estudio do seu aceite.

3/3/10

Carro de rega

0 comentarios

Un dos sistemas de rego en viveiros que vimos na clase e que me pareciu máis curiosos foi o carro de rega. Este sistema consiste nunha barra,cun ancho determinado, suspendida por riba das plantas e que conta cunha boquillas de rego. Mediante uns raíles colocados ó largo do viveiro, a barra coas boquillas vaise desprazando e regando accionada por un motor, todo elo de forma automática. Este sistema é usado para rega de planteis en invernadoiro e de plantas en maceta ou en contenedro no exterior.Detalle da barra provista de boquillas de rego, que se vai desprazando ó largo do raíl.

Este é o raíl polo que se desplaza a barra.

El Romero

0 comentarios

El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta aromática que posee una amplia variedad de usos, entre ellas: Formar setos en jardines, decorar jardineras, en cocina, e incluso en medicina tradicional, con el famoso alcohol de romero para aliviar dolores musculares.

Vamos a hablar, centrándonos un poco mas en la materia que nos concierne, sobre el cultivo de esta especie con la finalidad de obtener romero para alimentación o medicinal:

Normalmente cuando queramos obtener romero con fines industriales, lo mas factible económicamente es utilizar esquejes, pues de esta forma adelantaremos bastante el proceso que usando semillas. Como norma general se colocarán en hileras separadas unos 20cm y con una separacion entre planta y planta de unos 15cm. Una vez los esquejes enraicen se prodecerá a tu traslado a campo donde se obtendrá una plantación con una densidad aproximada de unas 10.000 a 15.000 plantas hectarea.


En aproximadamente 3 años podremos obtener la primera cosecha, esta se realizará justo antes de la floración facilitando así la aparición de nuevos brotes de madera tierna con una gran abundancia de hojas (cabe recordar que tanto para medicina como para cocina, aprovechamos solo las hojas). es conveniente realizar las cosechas con un año de por medio y renovar los cultivos aproximadamente cada 6-8 años, o bien previamente si se observa un descenso acusado de la producción.

El tratamiento de la cosecha será el siguiente:
Una vez recolectado se prodece al secado que podrá ser tanto manual como artificial, posteriormente se separan las hojas de los tallos desechando en la mayor parte de los casos estos, y se embalarían las hojas para su comercialización.

Como opinión personal debo añadir que la sociedad nos tendríamos que concienciar mas con la necesidad de utilizar estas plantas sobretodo en el ambito de la medicina tradicional. En mi experiencia personal puedo expresar de buena fe que hay muchos "remedios de la abuela" vulgarmente llamados, que son altamente efectivos, no debemos olvidarnos de la medicina farmaceutica pues es muy necesaría en muchos casos pero si que la podemos sustituir en pequeñas dolencias que podamos sufrir por toda esta medicina que nos esta regalando la naturaleza.


Parte de esta información ha sido extraida de este enlace

Sistemas de rega

0 comentarios

Elementos dun sistema de rega:
-programador para un ou varios sectores
-colector de válvulas(chave de paso general, arqueta de rexistro é electroválvulas)
-rede de tuberías(tuberías principais,enlaces, alargadores, etc....)
-tipos de aspersores(difusores é turbinas)
-microaspersores,microdifusores,goteiros...
Non mezclar difusores é turbinas nun mesmo sector xa que regan de distinta forma.
Estes son algúns dos materiais necesarios para a instalación dun sistema de rega,aínda que hai outro tipo de automatismos é cada vez máis sofisticados.
Aquí refírome tanto a rega por aspersión como a rega por goteo.

A fertirrigación

0 comentarios

A fertirrigación é unha técnica moi utilizada nos viveiros, consistente na aplicación de nutrintes necesarios para a planta a través da auga de rego. Esta técnica é aplicable a calquera tipo de rego, xa sexa localizado (máis utilizado) ou non.
Esta técnica permite un mellor rendemento nos cultivos, así como unha mellor utilización da auga e dos nutrintes, reducindo a perda destes por lixiviación, evitando que se perdan os excesos.
Esto conleva un aforro de fertilizantes, e o mesmo tempo unha mellor do medio ambiente, así como un aforro económico e de tempo.
O fertilizante soe ser en polvo soluble en auga, utlizando para a súa disolución tanques de auga que realizan a disolución da mestura por medio dun método de axitamento, impedindo que se produzca a precipitación do fertilizante.
Aquí vos deixo unha presentación que encontrei para que poidades ver con mais detalle o funcio namento deste proceso.


A Cor na Natureza

0 comentarios

Como xa vamos acabando neste modulo desvieime un pouco do tema que tiñamos que facer nos post e centreime no que nos atrae das plantas.
E xeralmete o que nos atrae da naturea son as súas cores e formas.
Pero tambien podemos coromper eses colores y formas a nuestro gusto creando topiarias o hibridos como podemos ver neste Picture Trail.
E desta maneira despedirnos cun toque de cor.

Biotopo Sl. Árbore e xardín.

0 comentarios

Miguel Angel Jamardo é un profesional do eido forestal que durante case 10 anos foi encargado dos viveiros de produción de planta do Centro de Investigación Forestais de Lourizan. Chegado un intre, decidiu establecer a súa propia empresa adicada a todo o relacionado coa xardinería, e especializado en talas e podas de árbores de grandes dimensións. Así creou Biotopo para ofrecer ó cliente o seu servicio. Deixo esta páxina enlazada para poder ver exemplos de algún dos seus traballos.
V. ¿Qué facedes xeralmente no voso día a día?
M. Nos adicamonos a todos os traballos relacionados ca xardinería e o paisaxismo, dende o mantemento de zonas axardinadas, deseño e creación de áreas, asesoramento técnico, rutas de senderismo, etc.
V. ¿Cales son os traballos que máis vos solicitan?
M. Depende bastante da época do ano. Temos xardíns ós que facemos o mantemento durante todo o ano e inclúen as podas, tratamentos, corte do cesped, escarificado, etc, pero cando chega o bo tempo, aumentan os clientes que queren traballos máis puntuais. Tamén traballamos moito as podas en altura.
V. ¿Como empezaches a facer ese tipo de poda?
M. Tiña coñecementos de técnicas de escalada arbórea, e unha vez posta en marcha a empresa, decatámonos de que moita xente non atopaba profesionais que traballaran esa parte da xardinería. Nos xardíns xeralmente sempre ai exemplares arbóreos de gran porte que necesitan coidados que non se poden realizar de outro xeito que non sexa subindo a eles, ben sexa por que non ai acceso con maquinaria, por que se atopan preto de vivendas, etc. No caso da tala de exemplares sucede o mesmo, ai que cortalo en tramos para que non cause danos nas vivendas por exemplo. Unha vez que fas unha árbore por medio desta técnica, o veciño ve o resultado e tamén pide presuposto. Cada vez máis.
V. ¿Cal é o custe de ese tipo de traballo?
M. Depende do exemplar e do que teñamos que facer, pero ten en conta que vas estar colgado de cordas a 30m de chan traballando con motoserras, e non é sinxelo. Ademáis do diñeiro ten que gustarche por que sinon non te subes.
V. ¿Porque zonas soes ter o traballo?
M. Nós desplazamonos por toda Galicia, estivemos traballando en Chantada, Vigo, Zas, etc, sobre todo no tema de podas e tala. En canto á xardinería facémolo máis a nivel comarca Barbanza-Santiago, quizas por que en este eido si que ai máis empresas que traballen.
V. Tamén organizas cursos de formación.
M. Organizamos un
curso de poda
de castiñeiro en convenio con unha comunidade de montes veciñais que foi un éxito de asistencia. Agora estamos a preparar un curso de técnicas de enxertado que esperamos celebrar no mes de marzo. A xente sente cada vez máis interés por estes temas.
V. ¿Recomendas a saida profesional da xardinería para un futuro?
M. Eu non me podo queixar, por sorte agora mesmo teño moito traballo, pero tamén é certo que intentamos tocar moitos aspectos e non centrarnos solo en cortar cesped. Para eso a experiencia axuda pero a formación é fundamental. Para crear unha ruta de sendeirismo que te encargue un concello tes que ter unha serie de coñecementos, ó igual que para diseñar un xardín, ou realizar un mantemento. Persoalmente estou moi satisfeito da decisión que tomei de porñer en marcha Biotopo, ainda que lle teña que adicar moitas horas extras.

control de rego

0 comentarios

Buscando na rede encontrei unha páxina web moi interesante. Nesta páxina pódese ver os sistemas de control de rego empregados nos viveiros actualmente. Como pudimos ver na clase os automatismos facilitan moito ó agricultor. a empresa é LITORAL REGAS


La poda

0 comentarios

MÉTODOS DE PODA:

Con árboles jóvenes, el objetivo de la poda debe darles una estructura vigorosa. Según el árbol crece el método de poda es para mantener la estructura, la forma y mantener saludable el árbol.

Para una poda correcta los cortes se hacen en la unión de las ramas o vástagos. En la primavera, el crecimiento anual empieza en las yemas y los vástagos, hasta que se forma un nudo. El tramo de rama entre dos nudos se llama entrenudo.

Los tipos más comunes de podas son:

Adelgazamiento de la copa, es el corte selectivo de ramas para mejorar la penetración de la luz y la circulación del aire en la copa. Su fin es conservar o desarrollar a estructura y la forma del árbol. Para evitar podas innecesarias y la producción excesiva de brotes epicórmicos no se debe cortar más de la cuarta parte de la copa viva.

Las ramas con un ángulo de unión con forma de U deben conservarse mientras que las ramas con un ángulo de unión en forma de V deben eliminarse ya que suelen tener corteza incrustada y produce que no se produzca la unión de las ramas y forma grietas debajo del punto de unión.

Las ramas laterales no deben ser mayores de la mitad del diámetro del tronco. Se debe evitar las colas de león (penachos de ramas y follaje en los extremos de otras ramas) ya que estos provocan enfermedades a causa del exceso de sol. Todas las ramas que se entrecruzan o se rozan deben ser eliminadas.

ELEVACIÓN DE LA COPA

La elevación de la copa consiste en cortar ramas de la parte inferior de un árbol a fin de dejar un espacio asta el suelo para facilitar la movilidad alrededor de el o obtener troncos limpios para la producción de madera. Después de realizar la poda la relación entre copa viva y la altura total del árbol debe ser de dos tercios aproximadamente.


En árboles jóvenes se va realizando una poda para propiciar la forma que va a tener en un futuro y serán podados cada año para retardar su crecimiento.

REDUCCION DE LA COPA

La poda para reducir la copa se usa sobre todo cuando un árbol rebasa el espacio asignado. Este método llamado a veces poda de horquilla descendente es preferible al desmoche porque produce una apariencia más natural y retarda la fecha de la siguiente poda.

La reducción de la copa es el último recurso ya que se forman heridas que son un foco de infección. Para prevenir este tipo de podas hay que saber bien el árbol que se va a plantar, las dimensiones que alcanzan y el lugar en el que se va a colocar ya que de no prevenirlo esto acarrea un trabajo doble e incluso la extracción del árbol para plantar otro, como pasa en las ciudades.

VISITA FINCA DA MOTA

0 comentarios

Superficie plantada ata o de agora = Máis de 300 ha
Tendo en conta a superficie do resto das fincas, hai plantadas case 500 ha.

Especies plantadas: Prunus, Juglans e algo de Arce canadiense
Hai 14000 plantas de Juglans a marco 6 x 5
Hai 30000 plantas de Prunus a marco 5 x 5

Turno esperado --> 20 anos

Clons de Prunus: C-1 ; C-9 ; C-11 ; C-15 ; Garrigosa; K 20 ; K 21 ; K12; K 14 ; KK; Ampurdan

O C-11 está en estudo e o C-9 é moi empregado en Girona

¿Cal é o clon que presenta maior ramosidade? Garrigosa

¿Cal é o clon que presenta un maior crecemento? O C-1, C-9 e C-15

Empregan tutores de ferro galvanizado de 6 m de altura

Realizan control de crecemento en cada sector, medindo en 50 árbores a altura e o diámetro a 1,50 m.

A poda realízase ata 12 metros. Remata en marzo, aínda que tamén realizan algo en verde.

INSTALACIÓNS

No invernadeiro hai un filtro de area
Para o rego do exterior hai filtros de anillas com sistema autolimpiante, dende a nave central parte o sistema de rega que bonbea auga para a toda a finca, caudal é de 350.000 litros/hora,
rega mediante goteo.
A capacidade das balsas para o rego é de 6 millóns de litros.


25/2/10

VIDEOS DE PODA

0 comentarios


Hola¡¡

Navegando pola páxina de youtube, e coincidindo coas clases teóricas sobre a poda, atopei uns videos sobre este tema. Entre todos eles, chamoume a atención, uns feitos por unha canle de televisión local galega no que o protagonista é un veciño de Canedo (Ponteareas) chamado Alberto Riveiro. Neles, danos unhas directrices a seguir á hora de realizala poda de diversas especies de árbores frutais (pexegueiros, maceiras, pereiras, etc.), vides e kiwis.

Ademáis destos vídeos, tamén poderédes atopar outros, protagonizados polo mesmo señor, que tratan diversos temas como son: o enxertado, a aplicación de sulfatos, plantacións hortícolas, plantación de árbores, plantas de xardín, etc.

Se lle queredes dar un vistazo, facede un click neste enlace.

24/2/10

A poda no verán

0 comentarios


Poda de VERÁN


Consellos para realizar unha poda de verán.

  1. A época da poda vai dende mediados de xullo a finais de setembro.
  2. Obxetivo eliminar as ramas en mal estado ou as que presenten demasiada vigorosidade a costas da saude da planta.
O proceso consistirá en eliminar dous tercios da vexetación, quedando o resto a mesma altura entre elas, tamén se eliminarán a ramas que se molestes entre si deixando as maís interesantes para o futuro da planta.

Este tipo de poda podemos levala a cabo en planta ornamental como son as ortensias, facendo a poda depois da floración ou tamén en rosales, neste caso debemos podar sempre por riva duha xema, a uns 7 cm. Acortando os laterais entre un tercio o a metade da súa lonxitude.

Para facer estas podas debemos ter en moi bo estado a ferramenta como son tesoiras ou serras, ó demaís de unha menuciosa limpeza.

En froiteiras tamén a coñecemos como poda en verde e ten como principal finalidade a regulación do crecemento da planta.
O que vamos a facer e cortar a ramas da copa que maís despunte a favor das inferiores conseguindo que estas si collan vigorosidade.Esta poda en pleno xullo e moi favorable para o desenrrolo das xemas, conseguindo así un bo resultado na colleita de froito.

Visitas

0 comentarios

O pasado 3 de febreiro, os meus compañeiros asistiron a unha visita que se realizou cerca do instituto, a unha parcela que ten Orvisahouse (www.orvisahouse.com), empresa que forma parte da cooperativa "Estelas da Terra". Alí, puideron ver como se realizaba o encepellado das especies: pyrus sp., prunus sp. e acer sp.
A máquina coa que se realizou o arranque de ditas especies foi unha coma a que puiden ver no viveiro Denoy.

Fonte: propia
INVERNADOIROS

0 comentarios

Contrucción dun invernadero

Nun viveiro o gasto máis importante no inicio da súa actividade e a construcción das súas instalacións como oficinas, invernadoiros, etc...

Neste post vamos dar unhas pequenas pinceladas a construcción dos invernadoiros, sobre todo as empresas que se dedican a construcción deles e que temos hoxe en dia na nosa comunidade.

Actualmente en Galicia existen 11 empresas que se dedican a construcción destas infraestruturas repartidas da seguinte maneira (a información foi buscada en internet, paxinas Galegas e paxinas Amarelas):

  1. A Coruña (2): Invernadoiros Trigo e Fertri.
  2. Lugo (1): Invernadoiros Horta Piñeira.
  3. Ourense (1): Invernadoiros Xardín da Limia.
  4. Pontevedra (7) : Invernadoiros Eiras e Iglesia S.l., Promoinver Galicia S.l., Hotalizas Bacelo S.l., Inversalnes, Industrias Santos, Viveiro Planthor e Inver-Triñaf S.l.
De todos eles tres teñen paxina web:
Os dous primeiros son da Provincia de A Coruña e o último da Provincia de Pontevedra.

Neste Picture Trail podemos ver diversas estructuras de invernadoiros e equipos que instalan estas empresas.

Cooling system

0 comentarios

Un dos método que se usan nos viveiros para rebaixar as temperaturas e que vimos na clase, é o cooling system éste consiste nuns estractores de gran caudal que sucionan o aire facendoo pasar por unha especie de panel polo que discorre auga continuamente e que está no lado oposto do invernadero. Con isto conséguese crear unha corrente de aire fresco, co cal a temperatura baixa.Por este paneis, bañados por auga pasa o aire gracias os estractores que tan enfronte.
Este é un dos estractores que se colocan enfronte o panel anterior para crear a corrente de aire que rebaixará a temperatura do invernadoiro e que sairá de novo o exterior, polo cal está sempre renovándose o aire do invernadoiro.

SAÍDA ÓS VIVEIROS DENOY.

0 comentarios

Dentro do módulo de Produción de Planta fixemos unha saída a coñecer o viveiro Denoy que se atopa situado no Concello de Arzúa. Un técnico da empresa estívonos explicando, tanto as instalación do viveiro como a produción de planta que fan.
Os terreos do viveiro teñen unha extensión que ronda as 70ha de superficie, nas cales teñen as infraestructuras propias dos viveiros como os invernadoiros, almacens, pistas, etc, e parcelas nas que colocan as plantas para que desenrolen máis rápido na terra, e tamen as que cumpren o período de permanencia en maceta e non atoparón saída ó mercado para que non ocupen terreo nos invernadoiros.
A maior produción do viveiro está adicada á camelia, rododendro e azalea. Na planta de camelia buscan que o cuello de raíz se atope o mais baixo posible e que a planta teña como mínimo 5 botóns florais, no caso azalea venden tres pés/maceta para que faga un volumen axeitado e non queden ocos. Soena vender en macetas de 1.5 litros de capacidade. Toda a planta que sae do viveiro faino envalada en carris normativizados e numerados de xeito que saben en todo momento onde se atopa ese carri. A planta reprodúcena por esgallado, sometendo o esgallo a unha inmersión lenta (24h) en hormona e colocandos en un taco de sustrato especial, que segundo nos comentou o técnico, aumenta moito o número de esgallos enraizados. A partires de febreiro cambianas a macetas de 0.5l de capacidade. A planta que non sae a mercado necesita maior período de viveiro, o que supón á empresa un maior custe por que ten que ser abonada, podada, etc.
O rododendro plántano en macetas de 2 litros e despois trasládanas ás parcelas para que desenrolen máis rápido na terra.

Teñen especial coidado coa Phytoptora que unha enfermidade fúnxica de cuarentena e que afecta á camelia en especial. Combatena aplicando funxicidas cada mes e controlando a humidade nas instalacións.

Nas parcelas seleccionan dous tipos de plantas, por un lado a que vai sair á venda e por outro as que van servir de planta nai.

Nas instalacións contan con maquinaria variada para reducir os custes da man de obra tales como tractor, encepellonadora, etc e tamén aproveitan toda a auga, tanto a de choiva como sobrantes, que dirixen a unha balsa de almacenaxe de donde posteriormente a volven captar, este é un recurso moi importante, sobre todo no verán, posto que disminúen os recursos hídricos e pola contra é o período no que máis auga necesita o viveiro.

O enxerto de coroa das mans dun especialista

0 comentarios

Coincidindo coas prácticas que todos nos realizamos nas práticas do módulo de produción de planta, entre os cales práticamos o enxerto de coroa, encontreime con este video, donde Xosé Sanchez, xerente de OrvisaHouse nos realiza un de estes enxertos.

O enxerto realízase sobre Catalpa, unha especie moi empleada en obras públicas e xardíns, enxertando unha variedade de Chitalpa.

No video podemos ver todo o proceso da realización do enxerto. Nel podemos ver algunhas das técnicas que Xosé emprega, como é o perfilado dos bordes do corte, a utilización dunha cinta biodegradable para o atado do enxerto ou unha parafina elástica que vai protexer o enxerto.

Pero sen dúbida o que máis me chamou a atención foi a fabricación caseira, pero eficaz a vez, de un protector contra os paxaros que realiza sobre o mesmo enxerto, utilizando varas verdes de bimbio. Sen dúbida algunha todas estas técnicas son fruto do traballo diario e da experencia que Xosé foi adquirindo.


agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVGEspero que este video vos resulte útil para perfeccionar este tipo de enxerto.

Sistema fog-system.

0 comentarios

O sistema de nebulización no invernadoiro, consiste nunha técnica coa cal logramos manter unha humidade determinada e constante no invernadoiro, e un incremento na produción e calidade das plantas.
O material que imos necesitar para a instalación de un sistema de nebulización, non é moi complexo, partindo de unha bomba de presión, boquillas de nebulización, e tubería de presión podemos instalar no invernadoiro un sistema que nos ofrece moitas ventaxas. O xeito de funcionamento é por medio da presión que a bomba impulsa á auga, e que ó sair a través das boquillas, rompe as gotas en millóns de partes. O sistema funciona a través de electro-válvulas que se accionan mediante un relé temporizador que nós debemos programar de dous xeitos; intervalo de funcionamento do sistema e intervalo que desexamos que este esté parado. Tamén pode funcionar conectado a unha sonda de humidade, de xeito que o sistema se accione cando se alcanza o nivel de humidade seleccionado.
Un sistema similar é o MIST, que combina a auga a menor presión con aire, o cal fai que a gota se desmenuce, pero non tanto como no Fog-sistem.
Humi-ambiente é unha páxina que ten bastante información deste sistema.viveros Denoy

0 comentarios


Viveros Denoy


Viveiros Denoy é unha empresa situada na provincia da Coruña na localidade de Arzúa, a cal fixemos unha visita para coñecer as súas instalacións e para que nos mostraran os seus métodos de traballo.

As primeiras instalacións que nos mostraron son nas que teñen as plantas xa formadas para a súa venta, estas estan preparadas para facilitar a súa carga nos camións.

Nestas nave nos explicaron como debían estar formadas as plantas de camelia para a súa venta .Para ello as camelias(que eran as que tiñan neste momento para a venta) debían ter un único píe, e debía estar o colo da raíz o mais preto posible o chan e presentar botóns florais.As plantas que tiñan un recipiente de 3 l tiñan que ter uns 8 botóns florais e as de 1,5 l tiñan que ter 5 botóns florais para a súa venta,de non ser así,non se empregarían para venta.

Nesta mesma instalacións tiñan a zona de maquinaria na cal atopamos unha maquina de lavado de macetas e unha maquina de empaquetado na cal metían os carrys xa cargados cas macetas e empaquetaban para o seu transporte posterior.

Nas seguintes naves fóronos mostrando cal son os pasos a seguir para poder producir unha planta de calidade,que son os seguintes:

Para conseguir unha boa planta e de calidade comercial cóllense os esqueixes das variedades das plantas nai escollidas e colócanse en alvéolos xa preparados para proceder a colocación dos esqueixes os cales teñen que estar a unha temperatura e humidade alta para que prendan,durante o primeiro ano,estando o mais próximas posible para obrigala a planta que creza e unha vez que forman a raíz son transplantadas a macetas de 0,5 l xa que e mais económica e van a estar mais espaciadas.Despois de un ano nesta maceta son pasadas a macetas entre 1 l e 3l dependendo do seu volume e durante o segundo ano serán podadas e sulfatadas e expostas o sol.

As plantas serán tratadas e coidadas ata os 5 anos que e cando xa teñen o tamaño adecuado para a súa venta.

Estes viveiro teñen unhas instalacións moi preparados para a prevención de pragas e fungos que podan danar a súa producción xa que unha perdida de mais do 2% significa unha gran perdida para empresa aínda que a enfermidade mais grave que teñen e un fungo chamado phytophora o cal daña as raíces da planta e é moi contaxiosa xa que si se encontran algunha planta infectada poden poñer toda a producción en cuarentena, e presenta un gran perigo xa que o vender a outros países poden infectar outras zoas as cales no teñen esta enfermidade. Por este motivo todas as plantas deben ter un transporte fitosanitario. Para evitar o contaxio das plantas fan unha prevención mediante funxicidas durante 21 días.,reducen a humidade con laboreo e saneamento.

Este viveiro e un dos maiores productores de Camelia ,Azalea e Rhododendro xa que teñen unha gran demanda nacional e internacional ,de tal forma que realizan os seus envíos mediante carrys e europlantens dependendo das esixencias dos clientes23/2/10

VIVEIROS DENOY

0 comentarios

VIVEIROS DENOY

Os alumnos de 2º de Ciclo Superior de Arzúa fixemos o pasado martes, 2 de Febreiro de 2010, unha saída para visitar as instalacións do viveiro Denoy, especializado en producción de camelia, rhododendro e azalea. O citado viveiro está situado en San Esteban del Campo, 15810, Arzúa.

Como viñamos dicindo, Denoy é unha empresa especializada, sobre todo, na multiplicación de camelia, da cal é o maior productor en Europa, ademais da producción de rhododendro e azalea, en menor medida. Esta empresa da traballo a un número aproximado de 22 persoas.

As cualidades que se pretenden acadar nunha planta de camelia para a súa posterior comercializacion, entre outras, son as seguintes:

- O colo debe de ser de inserción baixa.
- Debe de posuír cinco botóns florais como mínimo, para plantas en envase de 1 litro, e 8 botóns para plantas en envase de 2 litros.

O transporte da planta de pequeno tamaño no momento da súa venda faise a través duns carros, os cales son utilizados por todos os productores e compradores para obter unha maior eficacia no momento do transporte, coa fin de levar en cada camión o maior número posible de plantas e optimizar a labor, co cal, o mesmo tempo se aforran cartos, tempo e traballlo. O número aproxiomado de carros que caben en cada camión é de 43. Por outra banda, a planta de gran tamaño transportase a granel.

O viveiro posúe varios invernadoiros con cuberta plástica e con unhas dimensións considerables, distribuídos en función da súa utilidade pola totalidade da superficie do viveiro, o cal conta cunha superficie total de 70 hectáreas, e algún dos cales chega ter ata 1 hectárea productiva, o cal nos da unha idea da capacidade de producción de viveiros Denoy.

Algún dos inconvintes da producción deste tipo de planta, segundo as explicacións do noso guía, é o seu crecemento relativamente lento, o cal provoca que o mantemento da planta no viveiro durante os dous primeiros anos sexa bastante alto e costoso, con escardas periódicas e sulfatados, coa fion de evitar as patoloxías que mais comunmente afectan ás camelias, como son as virosis e a Phitopthora. Coa fin de que todas estas medidas sexan levadas a cabo, o viveiro é obxecto, periódicamente, de revisións sorpresa coa fin de analiza-lo estado do mesmo e evitar a proliferación de enfermidades, plagas, etc. Segundo nos comentaba o persoal do viveiro, estas revisions lenase a cabo cada seis meses, aproximadamente. O viveiro, asi mesmo, ha de ser titular dun pasaporte fitosanitario que o autoriza para a comercialización e producción de planta.

A REGA

A rega en Denoy está distribuída dun xeito totalmente homoxéneo, mediante o emprego de turbinetas de 360º, coa finalidade de otimizala ó máximo e ó mesmo tempo aforrar auga. Precisamente para minimiza-lo consumo de auga na medida do posible, o viveiro conta cunhas canles de recollida de auga, que é almacenada nun punto común, e que volve de novo ó circuíto de rega. O tempo de rega durante o verán é de unha hora ou unha hora e media por día.

O SOLO
O solo dos invernadoiros está cuberto na súa totalidade por malla antiherbas, coa fin de impedir o crecemento de malas herbas e ademais utilizar as cuadrículas marcadas nas mesmas como ferramenta de orientación á hora de colocar as macetas de forma homoxénea por toda a superficie.

PLANTA NAI
Denoy utiliza planta nai producida por eles mesmos como material para obtención de esgallos para a reproducción. Esta planta nai plantase en campo nas proximidades dos invernadoiros donde se realiza o esgallado, e utilizase como tal ata que a planta acada os 15-16 anos de idade, momento no cal é substituída por unha nova.

ARRANCADO DA PLANTA PARA CEPELLÓN
Para levar a cabo esta labor, o viveiro conta con unha máquina de facer cepellóns. Esta máquina conta con diversas cuchillas de diámetros diversos, en función do tamaño do cepellón que se queira acadar. O diámetro do cepellón determina o tamaño e tipo de contenedor que se vai a utilizar. A máquina conta ademais cunha grúa que axuda á hora do manexo da planta. Aínda así, é necesario o traballo de 3 persoas. O arrancado de planta realizase nos meses comprendidos entre Xullo e Novembro. Por outra banda, as podas en campo realizanse 2 veces ó ano.

PANTALLA TÉRMICA

Este tipo de cuberta é utilizada para o aumento da temperatura en 3-4 ºC no cultivo da azalea.

PLAGAS E ENFERMIDADES

A doenza que mais afecta a este tipo de cultivos é a Phitophtora. Para evitala, levanse a cabo distintas medidas, sempre enfocadas cara á prevención:

-Funxicidas: Fosetil cada 21 días.
-Baixada da humidade relativa.
-Labores culturais.

O ESGALLADO

Realizase con material obtido da planta nai do viveiro, e distribúese en bandexas de alveolos de 104 buratos cada unha, o cal fai que poida haber en cada fila ata 8000 esgallos, e mais de 1 millón en toda a superficie do invernadoiro. O cultivo destes esgallos realizase en sustrato que o viveiro compra xa preparado e listo para usar, envolto en plástico negro e tratado con hormonas. Para o mantemento da humidade relativa e control da temnperatura, o invernadoiro destinado ó esgallado conta cun sistema de fog system, ademais do sistema de calefacción de gasoil. A temperatura ideal para o esgallado é de 20-22 graos, aproximadamente. Unha vez que os esgallos enraizan (aprox.2 meses), as novas plantas son transplantadas a macetas de medio litro,actividade que se realiza a mediados de febreiro.

ORIENTACIÓN DOS INVERNADOIROS

Situados sempre en dirección este-oeste, cos fin de aproveitar ó máximo as horas de luz. A superficie non útil dos mesmos é do 4-5% aproximadamente.

A continuacion presentovos unha serie de imaxes tomadas no viveiro, nas cales se observan as partes do mesmo e as tarefas que se realizan.
VISTA FORMATIVA

0 comentarios


A continuación mostrovos unhas imaxes que tomamos nunha saida organizada polo departamento de Agraria do Ies de Arzua donde fomos a unha finca situada no Concello de Touro Parroquia de Calvos, donde descubrimos unha nova forma de darlle utilidade as terras agricolas abandoadas, nelas podemos facer unha plantación de árbores ornamentais para a posterior venta a viveiros dedicados a xardineria.

Ese día poidemos ver o funcionamento dunha encepellonadora, esta máquina que nos sirve para arrincar planta con moita facilidade gracias a unha coitela que pode ser de varios diámetros, diámetro 40 cm ou 70 cm para árbores máis grandes, unha vez arrincados mediante unha grua (a cal podemos ver na foto mostrada) podemos mover a planta con cepellón con maior facilidade.
Unha vez arrincado o cepellón mediante malla de ferro dulce ( para que unha vez plantada a planta se oxide e se desfaga, a parte aporta ferro a planta, a parte o cepellón está envolto cunha tea.
Desta forma podemos transportar as árbores arrincada a calquer lugar sin lle causar ningún tipo de estrés a planta pois esta e arrancada en parada vexetativa.
As árbores para que non teñan un desenrrolo radicular moi longo e unha raíz pivotante moi profunda, anos antes de realizar o arraigo faiselle un repicado lateral e un de fondo para cortar as raices e o cepellón se desenrrole nun espacio corto, e así nos facilite a operación de arrincado da planta, sin danar moito as raíces da árbore.Proceso de encepellado

0 comentarios

Aquí móstranse unhas imaxes que saquei nunha visita que fixemos ó día 3 de febreiro á unha finca privada, na que poidemos observar detidamente ó proceso de encepellado de árbores realizado por unha empresa adicada á trasplantar árbores para logo comercializalas. Estas árbores dende que se lle aplica ó cepellón transcorre un tempo, xa que conta ó transporte destas ata o seu destino final.
Algunhas dás especies dás que alí había eran, principalmente á que se estaba á desenrolar ó proceso de encepellado esta era:
-Pirus sp.
-Prunus sp.(Tamén había algunha variedade péndula)
-Acer sp.
Tamén esta empresa dispoñía dunha máquina arrincadora que tiña coitelas intercambiables, según á necesidade ou tamaño do cepellón, este cubríase con unha tela de esparto é despois por en riba colocábanlle malla de alambre doce, que despois a hora de plantala de novo co tempo ése alambre descompoñíase aportando ferro á planta.
Para máis detalle están ás fotos que se mostran á continuación.

INVERNADOIROS DE ÚLTIMA XERACIÓN

0 comentarios

Construcción de invernadeiros de última xeración en Colombia con tecnoloxia Española. A continuación mostrovos a tecnoloxia punta coa cal esta construido o seguiente invernadoiro, nel a corporación CORPOICA construiu varior invernadoiros.Mediante un sistema Español "ciberhause" que mediante un ordenador controla todos os mecanismos, que controlan a temperatura, a ventilación, a malla térmica, sistema de rega.

O invernadoiro ten un diseño abobedado máis alto do normal para favorecer a ventilación, usa dous tipos de plastico un de calibre 6 e outro con filtro VE, que nos permite ganar 2 grados de temperatura .

22/2/10

Arrincado de planta con cepellón

0 comentarios

O pasado mercores, 3 de febreiro desprazamonos ata unha finca para ver o proceso de arrincado de pranta en cepellón de xeito mecanizado. Uns operarios de OrvisaHouse eran os encargados desta labor. Para elo utilizaban unha máquina provista de unha cuchilla, encargada de realizar o corte das raíces.
Posteriormente, coa axuda da grua que a máquina leva instalada, levantan a planta e recubrían o cepellón con unha tela de esparto e esta a sua vez con unha malla de ferro doce, de xeito que compacta máis o cepellón, impedindo que este se desfaga. Esta malla, é moi útil, pois non é necesario quitala a hora de plantar, pois desintegrase e aportándolle incluso ferro a planta.
Tamén podedes ver a realización do proceso mediante este video realizado por un compañeiro.
A continuación deixovos o enlace:
Video

Fonte propia.

19/2/10

VIVEIROS DENOY III

0 comentarios

Tercera parte da memoria da visita a Viveiros Denoy

A seguinte parada do percorrido foi no invernadoiro de esquexado. As estaquillas pasan 24 horas hormonando (líquido) e acto seguido son colocadas en bandexas de 104 alveolos. Estas bandexas xa veñen co sustrato preparado para o enraizamento (as compran montadas e preparadas para o seu uso, humidificadas, se secan xa non serven). Os esquexes enraízan en uns poucos meses pero pasan un ano enteiro nese sustrato. Despois son transplantados a envases de 0´5 l. nos que pasan outro ano máis nas mesmas condicións de temperatura e humidade.

Amosáronos na seguinte nave as plantas que se venderán o próximo ano, e dicir, as que xa están en macetas de 3 ou 1,5 l. pero que aínda fáltalles un ano de desenrolo. Nesta etapa as plantas son estresadas para provocar a formación de botóns florais. Para isto colócanse moi xuntas e abónanse con fertilizantes ricos en fósforo e potasio.

Outros puntos de interese que visitamos foi o alpendre no que gardan as máquinas onde amosáronos dúas encepelladoras e tamén puidemos ver as fincas con plantas nai, as plantacións de azaleas e rhododendrum e un dos lagos artificiais que teñen para o rego.

UNHA VISITA MOI MECANIZADA!!!!

0 comentarios


Ola compañeiros, aquí vos deixo un video da visita que fixemos a unha das plantacións que están baixo a tutela da cooperativa "Estelas da Terra."
Nel vemos como os operarios axudados dunha máquina, a cal vai montada sobre o chasis dunha minipala "retro" de eirugas de goma dura, corta a raíz da planta por medio dunha coitela e con axuda dun vibrado. Deste modo a propia máquina que vai manexada por un dos operarios, arrinca a planta co cepellon.
A continuación se a planta ten un peso considerado, esta é erguida pola grúa que a máquina leva acoplada. Axudandose da grúa os operarios centranse en envolver con tela de saco o cepellón da planta, atan con cordel a tela, e despois rodean todo con malla de ferro doce.
Este sistema de traballo mellora o rendemento da cuadrilla a hora de levantar planta en cepellón e o maís importante, que a os propios traballadores se lles fai a labor moito máis levadeira sen romper as costas ca pala, palín e similares.
Parte do material que se usa nesta operarición, son estes conos de maia doce.
Con eles apretan o cepellón da planta despois de ser este envolto con tela de saco.
Deste xeito o cepellón non se deforma e conservamos a rices da planta.
O traballo está totalmente esquematizado, cada quen encargase dunha tarefa e o grupo traballa totalmente coordinado.
Os operarios cortando os tramos de tela cos que logo envolverán os cepellón que a máquina vaia cortanto.
Aquí temos o resultado final. O cepellón totalmente envolto ca tela e ca maia, listas para o seu transporte e venta.
Como vemos na imaxe estes exemplares de Acer xa teñen un tamaño considerable, sorte que hoxe en día podemos votar man de máquinas como a do video, as cales facilitan enormemente o traballo.
Como podemos ver nesta imaxe, o marco de plantación non é moi amplio, aproximadamente de 1,5 x 2 metros o que nos dá unha idea da boa maniobrabilidade da máquina.UN SAUDO A TODOS.....!!!

VIVEIROS DENOY II

0 comentarios

Continúo falándovos da nosa visita a Viveiros DenoyA seguinte parada da visita foi na nave onde están as plantas que serán comercializadas dentro de dous anos. Atopábanse en envases de 1 e 0´5 litros. Nesta nave explicáronnos o difícil equilibrio deste sistema de producción, onde un só pequeno erro pode desbaratar a producción de todo un ano; as marras non deben superar o 2%, se son maiores, as perdas serían desastrosas. Por iso aínda que é moi doado que isto ocorra son moi coidadosos cos detalles, non se poden permitir que unha praga, enfermidade, seca ou xeada afecte ós seus beneficios futuros.

Antes de continuar explicarei por riba o ciclo que seguen estas plantas dende o estaquillado ata a súa venta.

Os esquexes collidos da planta nai pasan o primeiro ano en bandexas de alvéolos (104 plantas por bandexa). O ano seguinte son cambiadas a outras bandexas máis abertas (espaciadas) ou a macetas de 0´5 l. para permitir que tódalas plantas teñan acceso á luz. Durante estes dous primeiros anos son necesarios tratamentos de aboado, sulfatado, podas, control de temperatura e humidade, etc. Pasado este tempo son transplantadas a macetas de 1 litro ou de 0´5 l. Pasan nestes envases aproximadamente un ano e despois as de 1 l. pásanse a macetas de 2 l. e por fin ás de 3 l. onde pasan un ano máis (as veces pasan directamente de 1 l. a 3 l.), despois do cal estarían preparadas para a venta. As de 0,5 litros son transplantadas os envases de 1´5 l.
Isto supón un ciclo de catro anos en invernadoiro.


Unha das maiores ameazas da producción e a Phytophtora, unha enfermidade moi grave contra a que pouco se pode facer unha vez que aparece, excepto eliminar os exemplares danados e por en corentena tódalas plantas que estivesen en contacto. Os síntomas son moi visibles: as follas perden a turxencia e caen flácidas, así que resulta doado detectala. A loita contra a enfermidade baséase na prevención:

-Uso de funxicidas: principio activo Fosetil, cada aproximadamente 21 días
-Reducción da humidade á estrictamente necesaria.
-Un bo laboreo e saneamento.

Todas as plantas que se comercializan neste viveiro teñen o pasaporte fitosanitario que garantiza a súa saúde e calidade.

VIVEIROS DENOY

0 comentarios

O día 2 de febreiro de 2010 fixemos unha visita a Viveiros Denoy, Arzúa. Trátase de un dos maiores productores de Camelia de España con mercado en toda Europa. Tamén producen Azalea e Rhododendrum. Un dos motivos do seu éxito na producción de Camelia, ademais dunha boa planificación, é o clima da zona que permite que a floración destas plantas se alongue dende Novembro ata Marzo.

Comezamos o percorrido polas instalacións na nave de almacenamento das plantas listas para a venta. Os tamaños mais comúns de comercialización son os de 3 litros e 1´5 litros (en maceta). As características esixidas para a venta destas plantas de calidade son:

-Verde vivo das follas
-Un colo da raíz o mais baixo posible
-Botóns florais: A lo menos oito nos envases de 3l. e cinco ou mais nos de litro e medio.

Unha vez comprobada a calidade da planta as macetas pasan por un máquina de lavado e son colocadas en Carrys (o viveiro alquila os carrys a unha empresa especializada, un sistema utilizado en toda Europa) e os carros empaquétanse cunha máquina que os envolve automaticamente con plástico para evitar que sufran danos no transporte.

18/2/10

Funcionamento dunha encepellonadora

0 comentarios

Fai duas semanas,poidemos ver como traballaba unha encepellonadora nunha finca, esta máquina ten unha coitela de distintas dimensións e con forma de media lúa. O que fai é cravarse no solo e facer un corte ó redor das raices da árbores creándo un cepellón; a continuación, uns operarios envolvíano nunha tea de esparto para ,posteriormente, apretalo cunha malla de ferro doce.Nestas operacións intervían catro persoas : unha na máquina, dúas manexando a planta e envolvéndolle a tea e a malla e outra, provista dun gancho, para apretar ben a dita malla. A árbore estaría lista para plantar, xa que tanto o esparto como a malla de ferro doce desintégranse en pouco tempo, aportándolle nutrintes a planta.Para levar a cabo todas estas operacións compre que haxa unha certa coordinación entre os operarios, así como, un espacio perfetamnete ordenado para realizar ben o traballo.

16/2/10

Xornadas de Xardinería de Galicia (Ourense)

0 comentarios

Xa está aberto o prazo de inscrición para a sexta edición das Xornadas de Xardinería de Galicia, organizadas polo Concello de Ourense 29/01/2010

Por sexto ano consecutivo, a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ourense organiza as "Xornadas Municipais de Xardinería de Galicia", que veñen sendo un referente no sector do xardín no noroeste peninsular nos últimos anos. Baixo o lema desta edición "Espacios verdes recreativos", debatirase sobre o gran potencial das áreas verdes para a ensinanza, da creación de entornos adecuados para o desenvolvemento dos sentidos, da percepción e da comprensión da sociedade e a naureza.
Asimesmo, terá continuidade unha sección moi ben acollida noutras edicións, "Atlánticos Emerxentes", unha aposta por aqueles técnicos que traballan dende unha esfera local, facendo prantexamentos de interés universal.
As xornadas serán gratuitas e celebraránse os días 19 e 20 de febreiro no Auditorio Municipal. Os interesados poden formular a súa inscripción na Concellería de Medio Ambiente, na Praza de San Martiño 1, 3º ou vía email: zonasverdes.xornadas@ourense.es, antes do 17 de febreiro. Para máis información, consultar a páxina web www.ourense.es ou no teléfono 988 388 135.

13/2/10

Viveiros Denoy

0 comentarios

O día 2 de febreiro visitamos unhas instalacións que compoñen ó viveiro de producción de camelia máis importante de España.
A parte da producción de camelia, tamén dispoñen de azalea é rododendro. Este viveiro dispón de 70 ha de terreo.
Vou contar un pouco do que alí se viu é que, da mán dun empleado informounos un pouco dos procesos que se levan a cabo dende á primeira etapa da planta ata á súa comercialización.
Fóronnos levando polos distintos invernadoiros é amosándonos;
• forma de esgallado
• enmacetado tipo (0,5-1-1,5-3litros)
• sistema de calefacción
• sistemas de rega
• fog sistem
• pantallas térmicas
• mallas de sombreo
• máquina de enmacetado
• máquina embaladora
• encepellonadora
• máquina lavamacetas
As plantas de camelia tardan 2 anos en saír o mercado, mentras tanto fánselle podas, estaquillado……Dependendo da planta ás que están en 0,5 l pasan a 1,5l.
Comercialízanse en macetas de 1,5 é 3 litros de 5 é 8 botóns respectivamente.
Os defectos que poden presentar son tales como;
-podredume radicular
-fitoptoras
Para a rega dispoñen dun sistema de recuperación de auga, mediante diferentes recollidas que desembocan nun lago.
Para os esqueixes de camelia utilizan un tacode sustrato, que se humedece, necesita moito rego é calefacción, enraizan en poucos meses.

10/2/10

Visita a Viveiros Denoy

0 comentarios

O pasado día 2 deste mes tivemos a oportunidade de comprobar " in situ" as instalacións dun viveiro. En concreto estivemos en Viveiros Denoy situado en S.Estebán do Campo, Arzúa ( ACoruña), é un dos maiores exportadores de camelia de España, ademáis tamén producen azalea e rhododendro, aínda que, en menores proporcións. Ocupa unha extensión de 70ha e ten unha plantilla de 20 operarios. Como dixen a camelia é a especie na que máis traballan, realizan o esquexe nuns tacos de sustrato, xa preparados, que en contacto ca auga inchan. Están neste estado menos de un ano para enraizar, despois transplántanas a macetas de medio litro e de aí de dous ou incluso, directamente, a de tres, polo tanto pasarían ó redor de 3 anos dende o esquexe ata a venda que se faría con plantas de cinco ou máis botóns florais e follas de cor verde intenso. Ainda que, tamén traballan con outras opcións de producción, para adaptalas a demanda. Un inimigo, común para estas plantas é a enfermidade da Phytoptora, a cal combaten con funxicida e rebaixando a humidade ó maximo posible.
Aparte da producción, as instalacións e os equipamentos presentes neste viveiro merecen especial mención. Poidemos ver dende unha máqina lavamacetas, outra de enrolamento dos carries e mesmo outros mecanismos vistos na clase como as turbinetas de rego, o sistema de calefacción, ventilación cenital e lateral, mallas de sombreo e térmica etc. Outro dos aspectos salintables era o aproveitamento que se facía da auga da choiva canalizada cara unh balsa onde se recolía para posterior uso na rega.


Produtores 2012-2013

Produtores 2012-2013
De dereita a esquerda: Kevin, Cristina, Esperanza, Xurxo, Sergi, Gustavo, Jorge, Alex, Tamara, Jacobo, José Manuel.Na parte inferior: Héctor, Óscar, Martín e Ventura. Fáltanos o produtor Brea.

Productores 2010/2011

Productores 2010/2011
De dereita a esquerda e de arriba a abaixo: Chema, Fernando, Andrés, Jesús Manuel, Inés, Javier, David, Carlos, Iria, Toñito, Hugo, Lorena e Ruso. Tamén están no grupo pero faltan na foto:Miguel Angel, Cristina e Zalo

Os Novos Productores

Os Novos Productores
Nesta rubica fotográfica temos os novos productores, tras unha saida o campo, son de esquerda a dereita Mario, Ramón, Silvia, Francisco, Pilar, Jose Manuel, Angel Castro, Alberto, Oscar, J.Martín, Juan, Angel García, Fernando e David.

Os productores

Os productores
Na foto os sonrintes productores, non se sabe si por puro placer ou por inconsciencia ante o que lles espera. Son de dereita a esquerda na liña de atrás: Rocío Torreira, Xosé Manuel Calvo, Julio Cesar Martino, Manuel Rúa, Amable Rodríguez, Marta Fraiz, e na liña dianteira: Francisco Romar, Rocío Gardes, Natalia Piñeiro e Sandra Sánchez. Faltan Rocío Sampedro e o productor ocasional Juan Santiso.

remexe polo blog

 
Producindo Planta - Template By Blogger Clicks